zhakkas bahu

hoy bahu, zhakkas bahu

मराठी बाई इंग्रजी बाई

33. 😂😂  कडक जोक 😂😂 👸  मराठी बाई इंग्रजी बाईकडे पार्टीला जाते . 👰इंग्रजी बाई मराठी बाईला ओळख करून देते हे आमचे मिस्टर मि त्यांची वाईफ आणि हा आमचा बाॅय. मग इग्रंजी बाई मराठी बाईकडे पार्टीला जाते त्यावेळी मराठी बाई इग्रंजी बाईला ओळख करुन देते हे आमचे मिटर मी त्यांची वायर आणि हे आमचे बिल…. […]

३ मित्र

32. ३ मित्र दारू पिउन झाल्यावर रिक्षा जवळ येतात. रिक्षा Driver ला माहिती असत कि हे तिघे पिलेले आहेत …🍻😜🍻 तो फ़क़्त इंजिन चालू करतो, बंद करतो आणि म्हणतो’ आपण पोहचलो’😜 पहिला मित्र त्याला पैसे देतो.💰 दुसरा त्याला धन्यवाद म्हणतो.👏 तिसरा त्याच्या कानाखाली वाजवतो ..👋..😡 रिक्षा Driver la वाटत आपण काय केल ते तिसऱ्याला कळाल…..😩 […]

एक जोडपे

31. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 एक जोडपे आपल्या 3 वर्षाच्या मुलासह नविन प्लॅट मध्ये राहायला जातात. दोन तीन दिवस झाल्यानंतर एका रात्री मुलगा लघवीला उठतो आणि सकाळी त्याच्या पप्पांना म्हणतो पप्पा आपल्या बाथरूमची सिस्टिम लय भारी आहे. दरवाजा उघडला कि लाईट लागते आणि बंद केला कि बंद होते हे ऐकताच त्याची आई आतमधुन पळतच येते आणि त्याची धुलाई […]

मुंगी हत्ती

30. 🐜मुंगी: एक विचारू ? 🐘हत्ती: विचार की. मुंगी: तुझं वय काय रे? हत्ती: मी पाच वर्षांचा आहे. मुंगी: काय सांगतोस काय… फक्त पाच वर्षं आणि तरी तू एवढा प्रचंड? हत्ती: हा हा हा… l am a कॉम्प्लॅन बॉय. बरं मला सांग, तुझं वय काय गं? मुंगी: माझं वय पण पाच वर्षं. हत्ती : अगं […]

एक बेवडा

29. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 : एक बेवडा गच्चीतून खाली पडला आजुबाजुचे धावत आले आणि बोलले “काय रे काय झाले”? . . . . बेवडा: काय माहीत नाय बुवा, मी पण आत्ताच खाली आलोय… 😂😂😂😂😂😂😂😂

This website is owned and operated by iranna(veeru) vajrawad. We are not associated with Whatsapp Inc. and its affiliated companies. All information provided in this website is for general information only and is not official information from Whatsapp Inc. zhakkas bahu © 2018 Frontier Theme